Serviciile publice disponibile online presupun rezolvarea unei probleme în relaţia cu administraţia făra a mai fi necesară deplasarea la ghişeu sau utilizarea altor mijloace de transmitere a documentelor.
 
Servicii disponibile prin intermediul portalului Formular Unic, aflat la secţiunea “depunere declaraţii”:
·   depunerea de către contribuabili a declaraţiei unice privind obligatiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formularul D112);  
 
Servicii disponibile în cadrul Ghişeului virtual de plăţi:
·         achitarea de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare, a obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, reprezentând impozit pe venit,